RU
Azərbaycanın tədiyyə balansı açıqlandı
11:50
14

Azərbaycanın tədiyyə balansı açıqlandı

2021-ci ilin 1-ci yarımilliyində Azərbaycanın tədiyyə balansında 1,3 milyard dollar artıqlıq (profisit) yaranıb. Halbuki, 2020-ci ilin eyni dövründə 956,4 milyon dollar kəsir yaranmışdı.

 


İqtisadi.az-nın məlumatına görə, 2021-ci ilin 6 ayı üzrə Azərbaycan Respublikasının Tədiyyə balansında bildirilir ki, 2021-ci ilin 1-ci yarımilliyində tədiyə balansı əsasən qlobal əmtəə bazarlarında qiymətlərin bərpası və qeyri-neft ixracının genişlənməsindən təsirlənmişdir. Cari əməliyyatlar balansında 1.9 milyard dollarlıq profisit, kapital və maliyyənin hərəkəti hesabında isə 0.6 milyard dollarlıq kəsir yaranmış, ehtiyat aktivləri 1.3 milyard dollar artmışdır. Bu dövrdə xam neftin orta qiyməti 58 dollar/barel olmuş, qeyri-neft ixracı isə 20% artmışdır.


Cari əməliyyatlar hesabı


2021-ci ilin 6 ayı üzrə cari əməliyyatlar hesabının profisiti 1.9 milyard və ya ÜDM-in 8%-ni təşkil etmişdir (2020-ci ilin 6 ayı üzrə 598.2 milyyon dollar olmuşdur). Neft-qaz sektoru üzrə cari əməliyyatlar balansının profisiti ötən ilin müvafiq dövrünə nəzərən 40.7% artaraq 4.6 milyard dollar, qeyri-neft sektoru üzrə cari əməliyyatlar balansının kəsiri isə 1.8% artaraq 2.7 milyard dollar məbləğində olub.


Xarici ticarət balansı


2021-ci ilin 6 ayı üzrə xarici ticarət dövriyyəsi 13.2 milyard dollar təşkil etmiş, neft-qaz sektoru üzrə 6.4 milyard dollarlıq profisit qeyri-neft sektoru üzrə 2.9 milyard dollarlıq kəsiri bağlamış və nəticədə xarici ticarət balansında 3.5 milyard dollar həcmində profisit yaranmışdır. Hesabat dövründə Azərbaycanın dünyanın 172 dövləti ilə ticarət əlaqələri olmuşdur. Xarici ticarətin 13.6%-i MDB üzvü olan dövlətlərin, 86.4%- i isə digər xarici dövlətlərin payına düşür.

Xidmətlər balansı


2021-ci ilin 6 ayı üzrə xarici dövlətlərlə Azərbaycanın iqtisadi əlaqələrində xidmətlərin ümumi həcmi 4.4 milyard dollar təşkil etmişdir. Bunun 2.9 milyard dolları qeyri-rezidentlər tərəfindən Azərbaycanın rezidentlərinə, 1.5 milyard dolları isə Azərbaycan rezidentləri tərəfindən xarici ölkələrin rezidentlərinə göstərilən xidmətlərdir. Ümumilikdə, xidmətlər balansında yaranan kəsir 2.1% azalaraq 1.3 milyard dollar olmuşdur. Neft-qaz sektoru üzrə xidmətlər balansının (əsasən tikinti xidmətləri və digər işgüzar xidmətlər) kəsiri 976.9 milyon dollar (20.1% azalma) olmuşdur. Qeyri-neft sektoru üzrə xidmətlər balansının kəsiri isə 323.6 milyon dollar (3.1 dəfə artım) olmuşdur.


 
 

BÖLMƏNİN DİGƏR XƏBƏRLƏRİ